Race #1
June 20th

Race #2
June 27th

Race #3
July 11th

Race #4
July 25th

Race #5
August 8th

Race #6
August 15th

Overall Series Results

Year:  2008   2009   2010   2011  2012   2013   2014   2015   2016  2017

Category:  Open Men   Open Women   Advanced Men   Int-Adv Women  
Intermediate Men   Beginner Men   Beginner Women   Juniors  

2011 LMBS - Open Women

Pl. # Name LMBS 1LMBS 2LMBS 3LMBS 4LMBS 5LMBS 6Total
Pts.
Best
5
Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.
1 106 Sarah Konrad 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 200 200
2 101 Gwynn Barrows 1 40 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 220 184
3 107 Amy Farstad 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 165 165
4 105 Melanie Arnett 3 33 4 30 4 30 dnf 1 94 94
5 103 Christine Sednek 4 30 dnf 1 5 28 4 30 89 89
6 100 Roslyn Stern 2 36 5 28 64 64
7 102 Jen Mead 6 26 4 30 56 56