Race #1
June 20th

Race #2
June 27th

Race #3
July 11th

Race #4
July 25th

Race #5
August 8th

Race #6
August 15th

Overall Series Results

Year:  2008   2009   2010   2011   2012  2013   2014   2015   2016  2017

Category:  Open Men   Open Women   Advanced Men   Int-Adv Women  
Intermediate Men   Beginner Men   Beginner Women   Kids  

2012 LMBS - Open Women

Pl. # Name LMBS 1LMBS 2LMBS 3LMBS 4LMBS 5LMBS 6Total
Pts.
Best
5
Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.Pl.Pts.
1 103 sarah konrad 2 36 1 40 1 40 1 40 1 40 196 196
2 101 Gwynn Barrows 1 40 2 36 2 36 2 36 2 36 4 30 214 184
3 100 Anne Jakle 4 30 3 33 4 30 4 30 2 36 159 159
4 105 Libby Sergi 3 33 4 30 3 33 3 33 129 129
5 102 Amy Farstad 5 28 5 28 3 33 3 33 122 122
6 107 Cynthia Dywan 1 40 40 40